Флирт, симпатия или онова прекрасно чувство, от което можем да загубим ума и дума - как да разберете какви са намеренията на мъжа, когото харесвате? Да разгадаете неговите тайни желания, ще ви помогнат думите, които той произнася, когато сте насаме.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст