Всяка емоция, която преживяваме, е свързана с активността на конкретни нервни клетки в мозъка. Ето какво е „химическото“ обяснение на няколко разпространени житейски ситуации

Пълният текст виж на Elle.bg.

Виж целия текст