На пръв поглед може да бъде сбъркано със салата, но ястието е много повече от това - то е начин на живот! Привклякохме ли вниманието ви, ето какво още можете да научите за същността на купата на Буда:

Пълният текст виж на rozali.com.

Виж целия текст