Да премахнете всичко или пък не? Ако съществуват съмнения у вас относно този избор, ето няколко неща, които трябва да знаете, преди да вземете решение:

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст