Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Чували сте за тези 4 психологически типа и как всеки човек принадлежи към един от тях. Това разделение обаче е доста старо. Вече има нова типология, по която можете да разделите хората. Вижте я, както и какво е типично за хората в отделните групи. Към коя спадате вие?

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст