Всеки родител иска да има умно дете. И всеки родител би трябвало да бъде готов и да знае как да помогне на детето да развие интелекта си. Интелигентността в действителност е резултат от съвместното влияние на наследственост и среда. И двата фактора силно й влияят.

Пълният текст виж на Moetodete.bg.

Виж целия текст