Използвайте функционално и идейно всяко подходящо кътче във вашия дом - в това число влиза и зоната около прозорците. Вижте 5 идеи за мястото около прозореца, които може да ви допаднат.

Пълният текст виж на rozali.com.

Виж целия текст