Много бременни жени се срещат с термина „прекъсване на бременността“. Така лекарите обозначават съвкупността от действия или липсата на такива, които довеждат до загуба на плода преди навършване на 22 г.с..

Пълният текст виж на Moetodete.bg.

Виж целия текст