Малчуганът ти вече е проходил и изследва активно света наоколо, преодолява всякакви прегради или поне се опитва с цената на синини и одрани коленца. С всеки изминал месец започва да изявява своя характер, настоява упорито на своето и освен всичко, сякаш на пук се старае да прави точно обратно на това, което искаш от него.

Пълният текст виж на Moetodete.bg.

Виж целия текст