От психологична гледна точка има играчки, които помагат за развитието на детето, а има и такива, които им вредят. Ето кои са подходящите детски играчки според психолозите.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст