Един от най-известните френски актьори Ален Делон заяви, че му е дошло до гуша от света и ще се радва да умре, но иска с него да си отиде и кучето му. Делон казва, че ще си отиде „от този свят без съжаление”.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст