Поради въведеното извънредно положение, в условията на което възможностите за спорт са много ограничени. Няма страшно, макар и затворени у дома също можете да се поддържате във форма!

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст