Всеки от нас може да поеме живота в свои ръце и да открие по-дълбок смисъл на съществуването си. Именно в това се корени и смисъла на японската теорията икигай. Вижте как да откриете истински значимото и как да реализирате най-съкровените си желания и да живеете дълго и щастливо:

Пълният текст виж на rozali.com.

Виж целия текст