Твоето дете се нуждае от любов, грижа и... малко свобода. Помогни му от най-ранна възраст да овладее определени дейности и да придобие навици да се справя само.

Пълният текст виж на Moetodete.bg.

Виж целия текст