Направихме списък с процедури, които да не предприемаш преди среща с важен за теб мъж. Също така, избрахме красивите алтернативи, които са безопасни за външния ти вид.

Пълният текст виж на www.cosmopolitan.bg.

Виж целия текст