Повечето деца чуват още докато са в майчината утроба. Съвременните технически средства позволяват да се изследва слухът дори на новородени. Ако се установят проблеми, е важно да се вземат мерки преди навършването на 6-месечна възраст, тъй като бебетата започват да изучават и разбират речта и езика дълго преди да проговорят, т. е. първо се научават да слушат.

Пълният текст виж на Moetodete.bg.

Виж целия текст