Родителското влияние има огромен принос за решението на двойките да се разведат, показва ново проучване, според което майките са виновни за 2/3 от разводите.

Пълният текст виж на Moetodete.bg.

Виж целия текст