Сътресението е травма на мозъка, която се отразява на начина му на функциониране. Симптомите са временни и включват главоболие, проблеми с концентрацията, паметта, баланса и координацията.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст