Антропоцен е името, което някои учени дават на настоящата геоложка епоха, белязана от момента, в който човешката дейност започва да оказва значително влияние върху геологията и екосистемите на Земята, включително чрез изменението на климата.

Пълният текст виж на www.nationalgeographic.bg.

Виж целия текст