С все по-активното фокусиране върху социалните мрежи и технологии, се забелязва тенденция към липса на способност и желание за изслушване и автентична комуникация. Ако ние като възрастни губим тези умения, то много вероятно е децата ни никога да не ги притежават. Ето 8 комуникационни умения, които децата са загубили или ще загубят, ако не направим сериозни промени в начина си на общуване.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст