С достатъчно обучение повечето хора могат да се обучат на ехолокация като използват езика си, за да издават звуци и да възпроизвеждат ехото, което се връща, отразено от заобикалящата среда.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст