Кредитите от банкови и небанкови финансови институции имат своите предимства и недостатъци. Всеки от тях е подходящ за определена цел и може да се окаже правилен или грешен избор за конкретния потребител в зависимост от конкретния случай.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст