Всяка двойка може да отиде на сексуална терапия и в това няма нищо странно. Сексуалната терапия обаче е изключително подходящ метод за разрешаване на проблеми, свързани със сексуалните взаимоотношения между двама души.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст