Кога децата се гледат по-лесно - когато имат малка или голяма възрастова разлика? Ако имате две или повече деца, каква е разликата помежду им? Очакваме мненията ви в коментарите.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст