Изобретен от Кюсаку Огино и Херман Кнаус в началото на ХХ век, това е метод на естествена контрацепция, тъй като се основава на по скоро на статистически изчисления, отколкото на действителни симптоми на овулация. Ето какво точно представлява:

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст