Компютърната клавиатура е „най-опасният"предмет в офиса: непочистените бутони могат да съдържат различни бактерии, причинители на чревни инфекции, включително коронавирус.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст