Връзките могат да бъдат много различни, точно каквито са и двойките. И въпреки това може да обединим няколко типа връзки, които са вредни за вас или просто са голямо предизвикателство, което хаби от емоционалната ви енергия.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст