Научете повече за принципите на осъзнатото хранене и как да ги прилагате в ежедневието си. Осъзнатото хранене означава удоволствие от храната и консумирането ѝ с всички сетива. Вижте 6 от принципите на осъзнатото хранене и ползите от него.

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст