Какво е символична игра и как работи? Открийте значението й за социализацията на детето и за неговото емоционално и когнитивно развитие в следващия материал:

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст