Манипулацията и дори насилственото сексуално поведение са често срещани поведения при специфичната подгрупа, известна като сексуални нарцисисти. Как да разпознаете, че някой е сексуален нарцисист?

Пълният текст виж на Rozali.com.

Виж целия текст