Напълно нормално е отношенията между отделните двойки се развиват с различна скорост. Твърде бързото развитие на връзката ти обаче може да бъде индикатор за проблеми. Ето и 5 признака, които показват, че трябва да "забавиш" нещата помежду ви:

Пълният текст виж на Cosmopolitan.bg.

Виж целия текст