Когато току-що си започнала нова връзка, трудно можеш да си направиш съответните изводи за съвместимостта ви в леглото. Ето няколко признака, които ще ти подскажат дали го бива в леглото:

Пълният текст виж на Cosmopolitan.bg.

Виж целия текст