Често хората са склонни да се стремят към онзи перфектен образ, който не допуска грешки. Когато този образ бива нарушен, критиката става неизменна част от ежедневието. Струва ли си обаче всичко това? Ето и отговорите:

Пълният текст виж на Cosmopolitan.bg.

Виж целия текст