Стонът може да бъде не само знак за удоволствие, но и индикатор за болка. Ние сме тук, за да ти помогнем да анализираш и интерпретираш всички видове стенания, а в допълнение ще дадем отговори на всички въпроси, които нягока си си задавала относно сексуалните звуци.

Пълният текст виж на Cosmopolitan.bg.

Виж целия текст