Денят на раждане на всеки човек носи информация за неговите генетични особености и за неговия характер. Рождената дата е съществен показател, който запазва своите характерни особености през целия живот.

Пълният текст виж на rozali.com.

Виж целия текст